Paweł Płoski

Pomorska Pracownia Psychologiczna

Od ponad dziesięciu lat nieprzerwanie pracuję w obszarze pomocowym i psychoedukacji.Z wykształcenia jestem psychologiem (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia)Ukończyłem liczne szkolenia podyplomowe z naciskiem na szkolenia z zakresu SFBT (solution-focused brief therapy), czyli Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także posiadam certyfikat I i II stopnia do pracy terapeutycznej w tym nurcie.SFBT koncentruje się na problemie tu i teraz oraz na tym, w jaki sposób iść naprzód z wypracowanym rozwiązaniem.Pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.Jako trener mentalny miałem przyjemność współpracować indywidualnie z juniorami reprezentacji Polski w triathlonie oraz młodzikami w siatkówce.W swojej pracy czerpię inspiracje z filozofii oraz podejścia egzystencjalnego. Szczególnie uwzględniam społeczno-kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych.Do gabinetu zapraszam osoby dorosłe, pary oraz młodzież (powyżej 15 r. ż.)Poza główną działalnością zajmuję się różnymi wymiarami arteterapii (terapii poprzez sztukę) oraz wpływem technik medytacyjnych w kontekście profilaktyki zaburzeń nastroju.Współtworzę szkołę Mental Arts w Gdańsku, a także współpracuję z Fundacją Praesterno w Warszawie (jako tutor, konsultant i wykładowca)

psychoterapia :: gdańsk gdynia sopot
© POMORSKA PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

pomorska pracownia psychologiczna

Pracownia to miejsce, w którym stawia się na całościowe funkcjonowanie człowieka.Wsparcie w procesie zmiany często bywa wielowątkowe - trudno zmierzyć ilość niespecyficznych elementów wpływających na proces zdrowienia.Poczucie krzywdy, depresja, pracoholizm, czy lęk - zjawiska te składają się na fenomen naszej osobowości i, paradoksalnie, pomagają w uporaniu się z bólem. Są dotychczasowym sposobem na radzenie sobie z wyzwaniami życia codziennego. Za naszym zachowaniem kryje się wiele mechanizmów świadomych i nieświadomych, które podlegają rekonstrukcji w trakcie sesji.Unikatowość doświadczeń wymaga zatem szczególnej uważności.Pracuję w zespole interdyscyplinarnym - towarzyszą mi neuropsycholodzy, kognitywiści, psychodietetycy, a także lekarze psychiatrii. Z częścią mojego zespołu możesz zapoznać się tutaj.

PSYCHOTERAPIA

„Uważam, że dla każdego człowieka należy skonstruować inny rodzaj terapii, ponieważ każdy z nas ma unikalną historię." - Irvin YalomSposób postrzegania zjawisk psychicznych przez człowieka podlega różnym fenomenom. W czasie terapii odkrywa, czym może być natura jego problemów, jakie istnieją możliwości zmiany (jeśli są potrzebne) oraz wypracowuje ścieżki pomagające w osiąganiu celów. Tworzy to potrzebę wykorzystania różnych narzędzi - systemowych, zorientowanych na teraźniejszość, czy też behawioralnych.Wartość psychoterapii w pomocy osobom, które mierzą się z psychologicznymi trudnościami wszelkiego rodzaju, została potwierdzona przez liczne instytucje i badania. Także oddziaływania stosowane w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR/TSR z ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT), należą do skutecznych, potwierdzonych w licznych badaniach form terapii i działań pomocowych.Psychoterapia bywa procesem trudnym i złożonym; istnieją możliwości skutecznej pracy nad zmianą bez potrzeby zgłębiania, czy szczegółowej analizy natury problemów, które są doświadczane, jednak każda pojedyncza sesja terapeutyczna pozostaje unikatowa.Idea pracy terapeutycznej bazuje na dwóch źródłach: znaczeniu przypisywanemu budowaniu obrazu rozwiązań, które są domeną tzw. preferowanej przyszłości dla człowieka oraz tym, że unikatowe doświadczenia ukazują zasoby emocjonalne czy też intelektualne, którymi dana osoba dysponuje.Za każdym razem klient we współpracy z terapeutą współtworzy preferowaną mapę znaczeń, które są wybierane w jego życiu, wyznaczając ścieżki, po których chce kroczyć.Możemy mnożyć różne etykiety i fachowe terminy psychopatologiczne, jednak najważniejszym pytaniem, wobec którego staje człowiek, jest odpowiedź na to, co czyni jego życie autentycznym i szczęśliwym.Proces psychoterapii rozpoczynają konsultacje. Czas trwania całości sesji psychoterapeutycznych może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.Pierwsze spotkania to trzy do pięciu sesji, w trakcie których istnieje możliwość, by omówić wzajemne oczekiwania, a także postawić wstępną diagnozę i odpowiedzieć na dodatkowe pytania.

FILMOTERAPIA

Filmoterapia jest jednym z narzędzi terapeutycznych, które wyłania się z arteterapii (tzw. terapii poprzez sztukę)Człowiek, który w pozycji widza obserwuje bohatera filmowego lub odczuwa określony stan poprzez doświadczanie dzieła kinematografii - zyskuje szerszą perspektywę na unikatowość własnych doświadczeń.Mówimy tutaj o spektakularnej bazie filmów krótko i długometrażowych, serialach, etiudach, sztukach i monodramach.Stosowanie filmu w psychoterapii jest łatwiejsze na co dzień, a to dlatego, że jest mniej czasochłonne w perspektywie tygodnia i bardziej dostępne szerokiej rzeszy odbiorców. Oznacza to także, że możemy pracować między sesjami.Arystoteles, opisując oddziaływanie antycznych tragedii, pisał o ich oczyszczających właściwościach i leczniczym działaniu (tzw. katharsis).Dzieła kulturowe są pełne znaczeń; wiążą się z takimi aspektami życia, które wymykają się racjonalnemu oglądowi.

OFERTA DLA FIRM

Współpracuję od wielu lat z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi (m.in. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, Instytut Kultury Miejskiej, Pomeranian Students' Coalition), prowadząc szkolenia z zakresu kreatywności, wspierania zespołu w procesie zmiany oraz odkrywania silnych stron na przyszłość.Napisz do mnie wiadomość, jeśli chcesz przygotować szkolenie specjalnie opracowane na potrzeby prowadzonej przez Ciebie działalności.

kontakt

Przyjmuję w prywatnych gabinetach w Gdańsku-Zaspie oraz Gdańsku-Młyniskach.Jeśli chcesz rozpocząć terapię, wyślij do mnie wiadomość.Dla osób spoza Trójmiasta istnieje możliwość współpracy on-line.Informacje kontaktowe:
tel. 531 182 640
e-mail: p.j.ploski@gmail.com